Trineria Elements®

Dokumentti­pankista
prosessi­ajatteluun.

Trineria Elements® on rakennusalan tuotannonohjausjärjestelmä, jonka avulla huolehdit rutiininomaisista työtehtävistä.

Trineria Elements®

Tehokasta rakennusalan
tuotannon­ohjausta

Trineria Elements® -järjes­telmän käyttöönotto säästää työmailla aikaa ja helpottaa työmaan seurantaa. Keskitetty tallennus­paikka luo mahdollisuudet tiedon analysointiin ja ohjelmalliseen käsittelyyn. Hyvä integroitavuus ja saatavilla olevat lisäelementit mahdollistavat järjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hankinnan työkalut

Hankinnan työkaluilla nopeutat tarjouspyyntöjen lähetystä ja tarjousten vastaanottoa automatisoimalla rutiininomaiset tehtävät.

 

Prosessimalli

Yrityksesi prosessin mukaan mallinnettu työn ohjaus ja aikataulutus huolhetii siitä, että kaikki tarvittavat työvaiheet suoritetaan ajallaan ja vaaditut dokumentit löytyvät loogisesti oikean rakentamisen vaiheen ja tehtäväryhmän alta.

 

Työmaapäiväkirja

Kirjaa työmaan päivittäiset tapahtumat kätevästi suoraan järjestelmään ja lähetä ne valvojalle kuitattavaksi.

Valvojanäkymä

Työmaiden valvojille suunnattu erillinen näkymä, jonka avulla valvojat tarkastelevat, kommentoivat ja kuittaavat vaaditut dokumentit ja työmaapäiväkirjat paperittomasti.

 

TR-mittaus

Hoida TR-mittaukset Elements-mobiiliapplikaatiolla, joista mittaukset siirtyvät Elements-järjestelmään kootusti. Voit seurata työmaiden tavoitteiden toteutumista työmaakohtaisesti tai vertailla työmaiden tuloksia keskenään.

 

Älykkäät lomakkeet

Yhdistettynä Prosessimalli-elementtiin prosessin mukaiset palaverit saadaan valjastettua tiedolla johtamisen tueksi. Palaverimuistioina käytettynä muistioihin syötettyä tietoa voidaan ohjelmallisesti analysoida ja lomakepohjia on helppo keskitetysti ylläpitää ja päivittää.

 

Tarpeidesi mukainen järjestelmä

Integroinnin helppoutta

Trineria Elements on erilaisista yksittäisiä käyttötapauksia mahdollistavista elementeistä koostuva tuoteperhe, jonka toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita integrointien helppouteen, käyttäjäkokemukseen ja mukauttamiseen. Elements-tuoteperheen ominaisuuksia voidaan valita käyttöönotettavaksi asiakkaan tarpeista riippuen.

Korvaa käytössäsi olevan dokumenttipankin

Trineria Elements korvaa käytössä olevan dokumenttipankin asiakkaan prosesseja tukevalla järjestelmällä. Tyypillisessä tilanteessa yritysten haasteena on tiedon pirstaloituneisuus ja käytön vaikeus, mikä tekee seurannasta, tiedon hakemisesta ja tiedon syöttämisestä työlästä. Dokumenttipankki -tyyppinen tietovarasto ei myöskään tue prosessiajattelua eikä toimi apuna prosessikeskeiseen työskentelyyn siirtymisessä.

Oman prosessimallisi mukainen kokonaisuus

Trineria Elements -tuoteperheellä työmaiden tieto kerätään asiakkaan oman prosessimallin pohjalta laadittuun rakenteeseen loogiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä ohjaa tekemistä ja tiedon syöttämistä oikeisiin paikkoihin helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ja järjestelmän kautta pidetyt palaverit keräävät automaattisesti kokousmuistiot ja muut vaaditut dokumentit prosessimallin sisään niille kuuluville paikoille. Järjestelmän sisältämä tehokas hakukone tekee tiedon hakemisesta helppoa eikä tarvittavia dokumentteja tarvitse etsiä useasta eri paikasta.

Hallittu järjestelmän käyttöönotto

Tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan onnistumisen kannalta oleellista on hyvin suunniteltu ja johdettu käyttöönotto. Käyttöönotto edellyttää vahvaa sitoutumista molemmilta projektin osapuolilta ja määrätietoista muutosjohtamista sekä loppukäyttäjien koulutusta. Vastaamme projektin läpiviennistä ja varmistamme että jokainen vaihe toteutetaan niin, että järjestelmän käyttöönotto onnistuu ja siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tarjoamme myös konsultointia muutosjohtamiseen yhteistyökumppanimme kautta tarvittaessa.

Ominaisuudet

Yritys- ja henkilörekisteri
Sähköiset lomakkeet
Prosessimallit
Prosessin aikataulu ja tarkastusasiakirja
Työmaapäiväkirja
Valvojanäkymä
Mobiiliapplikaatio
Asiakastarinoita

Yhteistyötä ja aitoa lisäarvoa

Kiinnostuitko Elements-ohjelmistosta?

Kysy lisää ja sovitaan esittely

Vastaamme projektin läpiviennistä ja varmistamme että jokainen vaihe toteutetaan niin, että järjestelmän käyttöönotto onnistuu ja siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tarjoamme myös konsultointia muutosjohtamiseen yhteistyökumppanimme kautta tarvittaessa.

   +358 50 5760 803