Hublet Oy

Joustavasti vanhasta järjestelmästä uuteen ilman keskeytyksiä

Hublet Oy:n vanhasta järjestelmästä korjattiin kriittisimmät ongelmat, jotta järjestelmä saatiin stabiloitua ja sen elinikää jatkettua.

Asiakkaan haaste

Asiakkaan piti päästä eroon elinkaarensa lopussa olevasta järjestelmästä ja siirtyä uuteen järjestelmään. Samalla vanha järjestelmä täytyi saada pidettyä toiminnassa siirtymisen ajan.

Haasteen ratkaiseminen 

Vanhasta järjestelmästä korjattiin kriittisimmät ongelmat, jotta järjestelmä saatiin stabiloitua ja sen elinikää jatkettua.

Asiakkaan liiketoiminnalle kriittiset integraatiot loppuasiakkaiden järjestelmiin irrotettiin vanhasta järjestelmästä ja luotiin uudelleen. Uusi toiminnallisuus integroitiin vanhaan järjestelmään, minkä seurauksena tekninen velka väheni ja uusien integraatioiden tekeminen helpottui merkittävästi.

Järjestelmän uudistus ei aiheuttanut haittaa tai hukkaa asiakkaan liiketoiminnoissa vaan kokonaisuus pysyi toimivana keskeytyksettä.

Asiakkaan saama hyöty

  • Varmistus siitä, että järjestelmät kehittyivät muiden liiketoimintojen mukana.
  • Mahdollisuus laajentaa oman tiimin kokoa ja osaamista joustavasti tarpeen mukaan.
  • Voidaan luottaa siihen, että loppuasiakkaille luvatut toiminnallisuudet voidaan toimittaa.
  • Luotettava sparrauskumppani, joka tuo proaktiivisesti uutta näkemystä ja perusteltuja ratkaisuehdotuksia ongelmiin.

 

Hublet on räätälöity opetusalusta, viestintäalusta ja viihdekeskus samassa paketissa. Tablettien itsepalvelu mahdollistaa tasapuolisen ja käytännöllisen yhteyden digitaaliseen maailmaan. Asiakkaita ovat mm. kirjastot, sairaalat,palvelutalot, ravintola- ja hotelliala sekä oppilaitokset.

Hublet Oy

Jaa:

Lisää asiakastarinoita