Palvelut

Palvelut

Tarjoamamme palvelut hyödyntävät erityisesti pieniä ja keskisuuria, valmistavan teollisuuden yrityksiä tai korkean jalostusasteen teknistä tukkukauppaa. Asiakasyrityksemme tuottavat usein fyysisiä tuotteita, joiden arvoa halutaan nostaa kehitettävien ohjelmistojen avulla luomalla esimerkiksi uusi palvelu. Asiakkaillemme on myös tunnusomaista vahva halu kehittää omaa liiketoimintaansa teknisesti edistyksellisillä ratkaisuilla.

Usein oletetaan, että valmis tuote (ohjelmisto) tulee halvemmaksi kuin räätälöity. Vallalla on käsitys, että jokin tuote pelastaa tilanteen eikä asiaa ajatella koko prosessin kannalta. Kaikkien on mahdollista ostaa valmis tuote, mutta se ei kuitenkaan tuota arvoa asiakkaalle kokonaisvaltaisemmin, sillä saman tuotteen ostaminen on mahdollista kenelle tahansa. Räätälöity tuote toki kustantaa jokin verran enemmän. Toisaalta ostaessa valmiin tuotteen joutuu joka tapauksessa parantamaan toimintaa sen ympärillä esim. integrointikustannuksina. Jos näemme, että tilanteeseen sopii valmis ratkaisu emme lähde ehdottamaan räätälöityä ratkaisua.

Osaamisalueitamme ovat

 • Olemassa olevan datan evaluointi ja hyödyntäminen
 • Tiedon monitorointi, analysointi, ohjaus ja optimointi järjestelmäautomaation ja KPi-tarpeiden mukaan.
 • Ohjelmistointegraatiot
 • Uuden järjestelmän luominen asiakkaan vaatimusten mukaan

Palveluitamme ovat

Trineria Spark

Trineria Arc

Pienkehitys ja SLA

Trineria Spark

Onko yrityksessä oleva tieto hyödynnettävissä kehittämiseen, johtamiseen ja ennakointiin?

Trineria Spark (POC – Proof of Concept) on yhdessä asiakkaan kanssa luotu ratkaisu, missä asiakkaan havaittu ongelma ratkaistaan. Se tarkoittaa olemassa olevien järjestelmien kehittämistä tai kokonaisuudesta puuttuvan palasen implementointia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi integroimalla tai automatisoimalla tiedonkulkua. Lopputuloksena on välitön hyöty asiakkaalle.

Trineria Spark voidaan toteuttaa joko ideapajana tai Sherlock-palveluna.

 • Ideapaja: Trinerian ideapaja on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat aloittaa hankkeensa matalammalla kynnyksellä kuin varsinaisissa järjestelmäkehitysprojekteissa. Työ tehdään asiakkaalta saatujen lähtötietojen perusteella. Yhdessä Trinerian kanssa sovitaan ideapajan laajuudesta sekä tavoitteesta. Lopputuloksena asiakkaan visiosta syntyy prototyyppi, jota voidaan yhdessä jatkokehittää. Tässä pohjana on siis jo olemassa oleva asiakkaan visio siitä, mitä halutaan saavuttaa.

  Ideapajan kustannus asiakkaalle 5.000 eur + alv.

 • Sherlock-palvelun avulla ongelmat määritellään ja kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Keskustelemalla saadaan kuva, mikä on kyseessä oleva kokonaisuus (mitä tekee, millaisessa ympäristössä, mitä ohjelmistoja). Workshopin avulla kaivetaan lisää tietoa eli mm. mistä tulee eniten poikkeamia loppuasiakkailta tai mihin aikaa kuluu eniten.

  Palvelun avulla syntyy suunnitelma sekä prototyyppi. Tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisu, josta on apua ja hyötyä. Lisäksi ratkaisu voidaan toteuttaa helposti ja konkreettisesti.

  Kustannus asiakkaalle 10.000 eur + alv.

Tyypillisiä Ideapajan/Sherlock-palvelun kysymyksiä ovat mm.:

 • Mitä järjestelmiä on nyt käytössä?
 • Mitä tarkoitusta varten ne on hankittu ja kuka niitä käyttää?
 • Mitä tietoa ne sisältävät?
 • Kuka tietoa käyttää?
 • Onko käytössä sensori- tai mittausdataa, jota halutaan hyödyntää paremmin?
 • Onko käytössä tuotteita, joista halutaan älykkäämpiä?
 • Kommunikoivatko järjestelmät keskenään?
 • Onko niissä asiakkaan tunnistamia ongelmia?

Trineria Spark -palvelu mahdollistaa matalalla kynnyksellä ja rajatussa ajassa yhden ongelman ratkaisun tai idean testaamisen. Tämän jälkeen yhdessä arvioidaan ratkaisun jatkokehittämistarpeita.

Trineria Arc

Haluatko käyttää tietoa johtamiseen, ennakointiin ja ihmisten sitouttamiseen?

Trineria Arc -palvelu on kokonaisuus, missä yrityksen prosessit ja järjestelmät saadaan palvelemaan toisiaan. Palvelussa ratkaistaan esimerkiksi Sherlock-palvelun avulla löydettyjä haasteita tai jatkokehitetään Ideapajassa luotua prototyyppiä. Trineria Arc räätälöityy aina asiakkaan tarpeisiin ja asiakas saa liiketoimintansa tueksi strategisen ohjelmistokehityskumppanin.

Trinerian erityisosaamista on laitteiden (Iot, älykkäät koneet) ja järjestelmien (pilvipalvelut) integrointi. Integraatiot ovat keskeisessä roolissa tiedon tehokkaassa kulussa organisaation sisällä. Integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka nopeasti ja joustavasti järjestelmiin kertyvä data on liiketoiminnan hyödynnettävissä. Integraatiot liikuttavat dataa eri järjestelmien välillä automaattisesti, reaaliaikaisesti ja täsmällisesti. Parhaimman hyödyn saa silloin, kun data liikkuu järjestelmien välillä kaksisuuntaisesti. Integraatioiden hyödyt ovat vaivattomuus, reaaliaikaisuus, automaattisuus sekä tarkkuus.

Katso tästä asiakastarinat

Pienkehitys ja SLA

Haluatko, että järjestelmäsi pysyvät käytettävinä ja ajantasaisina?

Pienkehitys on systemaattista jatkokehittämistä, millä hallinnoidaan tuotteen tai palvelun elinkaarta. Varsinaisen projektin jälkeen voidaan evaluoida, onko pienkehitykselle mahdollinen tarve. Pienkehitys tarjoaa kehitystavan, joka soveltuu systemaattiseen palvelukehitykseen. Pienkehitys on jatkuvaa parantamista, kokeiluja sekä käytettävyysselvityksiä. Pienkehityksen avulla kehittämistä ajatellaan pitkäjänteisemmin ja systemaattisemmin.

Kehittämillemme järjestelmille tarjoamme myös palvelutasosopimusta (SLA). Sopimuksessa määritellään mm. vastausajat, joita asiakas voi odottaa sekä miten suorituskykyä mitataan. SLA voi pitää sisällään myös käyttöajan ja ajan palautumisen huoltokatkojen jälkeen. Keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) ovat mittayksiköitä, jotka määrittävät sen, kuinka hyvin tiimi toimii sovittujen standardien mukaisesti. Kyseiset indikaattorit sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.