Palvelut

Palvelut

Autamme teollisuuden ja teknisen tukkukaupan yrityksiä keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään tietoa. Erityisosaamistamme on erilaisten fyysisten laitteiden, teollisuusautomaation, mittareiden ja antureiden tuottaman tiedon hyödyntäminen ja visualisointi. Konkreettisia hyötyjä voivat olla esimerkiksi ennakoiva huolto, automaattinen laadunvarmistus tai käyttöasteiden seuranta.

Toimimme yhteistyössä automaatioratkaisujen ja laitevalmistajien kanssa joten voimme tarjota kattavia ja edistyksellisiä ratkaisuja, jotka vastaavat digitalisoituvan teollisuuden tarpeisiin ja edistävät liiketoimintasi kasvua.

Ydinosaamistamme on

 • Tiedon kerääminen fyysisistä laitteista
 • Kerätyn tiedon analysointi ja visualisointi
 • Laitteiden ja automaation ohjaus digitaalisilla ratkaisuilla

Palveluitamme ovat

Trineria Spark

Trineria Arc

Pienkehitys ja SLA

Trineria Spark

Onko yrityksessä oleva tieto hyödynnettävissä kehittämiseen, johtamiseen ja ennakointiin?

Trineria Spark (POC – Proof of Concept) on yhdessä asiakkaan kanssa luotu ratkaisu, missä asiakkaan havaittu ongelma ratkaistaan. Se tarkoittaa olemassa olevien järjestelmien kehittämistä tai kokonaisuudesta puuttuvan palasen implementointia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi integroimalla tai automatisoimalla tiedonkulkua. Lopputuloksena on välitön hyöty asiakkaalle.

Trineria Spark voidaan toteuttaa joko ideapajana tai Sherlock-palveluna.

 • Ideapaja: Trinerian ideapaja on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat aloittaa hankkeensa matalammalla kynnyksellä kuin varsinaisissa järjestelmäkehitysprojekteissa. Työ tehdään asiakkaalta saatujen lähtötietojen perusteella. Yhdessä Trinerian kanssa sovitaan ideapajan laajuudesta sekä tavoitteesta. Lopputuloksena asiakkaan visiosta syntyy prototyyppi, jota voidaan yhdessä jatkokehittää. Tässä pohjana on siis jo olemassa oleva asiakkaan visio siitä, mitä halutaan saavuttaa.

  Ideapajan kustannus asiakkaalle 5.000 eur + alv.

 • Sherlock-palvelun avulla ongelmat määritellään ja kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Keskustelemalla saadaan kuva, mikä on kyseessä oleva kokonaisuus (mitä tekee, millaisessa ympäristössä, mitä ohjelmistoja). Workshopin avulla kaivetaan lisää tietoa eli mm. mistä tulee eniten poikkeamia loppuasiakkailta tai mihin aikaa kuluu eniten.

  Palvelun avulla syntyy suunnitelma sekä prototyyppi. Tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisu, josta on apua ja hyötyä. Lisäksi ratkaisu voidaan toteuttaa helposti ja konkreettisesti.

  Kustannus asiakkaalle 10.000 eur + alv.

Tyypillisiä Ideapajan/Sherlock-palvelun kysymyksiä ovat mm.:

 • Mitä järjestelmiä on nyt käytössä?
 • Mitä tarkoitusta varten ne on hankittu ja kuka niitä käyttää?
 • Mitä tietoa ne sisältävät?
 • Kuka tietoa käyttää?
 • Onko käytössä sensori- tai mittausdataa, jota halutaan hyödyntää paremmin?
 • Onko käytössä tuotteita, joista halutaan älykkäämpiä?
 • Kommunikoivatko järjestelmät keskenään?
 • Onko niissä asiakkaan tunnistamia ongelmia?

Trineria Spark -palvelu mahdollistaa matalalla kynnyksellä ja rajatussa ajassa yhden ongelman ratkaisun tai idean testaamisen. Tämän jälkeen yhdessä arvioidaan ratkaisun jatkokehittämistarpeita.

Trineria Arc

Haluatko käyttää tietoa johtamiseen, ennakointiin ja ihmisten sitouttamiseen?

Trineria Arc -palvelu on kokonaisuus, missä yrityksen prosessit ja järjestelmät saadaan palvelemaan toisiaan. Palvelussa ratkaistaan esimerkiksi Sherlock-palvelun avulla löydettyjä haasteita tai jatkokehitetään Ideapajassa luotua prototyyppiä. Trineria Arc räätälöityy aina asiakkaan tarpeisiin ja asiakas saa liiketoimintansa tueksi strategisen ohjelmistokehityskumppanin.

Trinerian erityisosaamista on laitteiden (Iot, älykkäät koneet) ja järjestelmien (pilvipalvelut) integrointi. Integraatiot ovat keskeisessä roolissa tiedon tehokkaassa kulussa organisaation sisällä. Integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka nopeasti ja joustavasti järjestelmiin kertyvä data on liiketoiminnan hyödynnettävissä. Integraatiot liikuttavat dataa eri järjestelmien välillä automaattisesti, reaaliaikaisesti ja täsmällisesti. Parhaimman hyödyn saa silloin, kun data liikkuu järjestelmien välillä kaksisuuntaisesti. Integraatioiden hyödyt ovat vaivattomuus, reaaliaikaisuus, automaattisuus sekä tarkkuus.

Katso tästä asiakastarinat

Pienkehitys ja SLA

Haluatko, että järjestelmäsi pysyvät käytettävinä ja ajantasaisina?

Pienkehitys on systemaattista jatkokehittämistä, millä hallinnoidaan tuotteen tai palvelun elinkaarta. Varsinaisen projektin jälkeen voidaan evaluoida, onko pienkehitykselle mahdollinen tarve. Pienkehitys tarjoaa kehitystavan, joka soveltuu systemaattiseen palvelukehitykseen. Pienkehitys on jatkuvaa parantamista, kokeiluja sekä käytettävyysselvityksiä. Pienkehityksen avulla kehittämistä ajatellaan pitkäjänteisemmin ja systemaattisemmin.

Kehittämillemme järjestelmille tarjoamme myös palvelutasosopimusta (SLA). Sopimuksessa määritellään mm. vastausajat, joita asiakas voi odottaa sekä miten suorituskykyä mitataan. SLA voi pitää sisällään myös käyttöajan ja ajan palautumisen huoltokatkojen jälkeen. Keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) ovat mittayksiköitä, jotka määrittävät sen, kuinka hyvin tiimi toimii sovittujen standardien mukaisesti. Kyseiset indikaattorit sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.