Palvelut

Palvelut

Autamme teollisuuden ja teknisen tukkukaupan yrityksiä keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään tietoa. Erityisosaamistamme on erilaisten fyysisten laitteiden, teollisuusautomaation, mittareiden ja antureiden tuottaman tiedon hyödyntäminen ja visualisointi. Konkreettisia hyötyjä voivat olla esimerkiksi ennakoiva huolto, automaattinen laadunvarmistus tai tuotannon tehokkuuden seurattavuus.

Toimimme yhteistyössä automaatioratkaisujen ja laitevalmistajien kanssa, joten voimme tarjota kattavia ja edistyksellisiä ratkaisuja, jotka vastaavat digitalisoituvan teollisuuden tarpeisiin ja edistävät liiketoimintasi kasvua.

Ydinosaamistamme on

  • Tiedon kerääminen fyysisistä laitteista.
  • Kerätyn tiedon analysointi ja visualisointi.
  • Laitteiden ja automaation ohjaus digitaalisilla ratkaisuilla.

Palveluitamme ovat

Trineria Industrial Platform

Räätälöity ohjelmistokehitys

Pienkehitys ja järjestelmien ylläpito

Trineria Industrial Platform

Onko yrityksessä oleva tieto hyödynnettävissä kehittämiseen, johtamiseen ja ennakointiin?

Trineria Industrial Platform on ketterästi skaalautuva teollisen internetin alusta, jolla yrityksesi ihmiset, järjestelmät ja laitteet saadaan kommunikoimaan keskenään helpommin ja reaaliajassa. Alustalla voidaan yhdistää erilaisia järjestelmiä, tuotantokoneita ja muita laitteita sekä kerätä, analysoida ja visualisoida tietoa.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

  • Tuotantodatan seuranta ja visualisointi tuotannon tehokkuuden kehittämiseksi.
  • Laitteiden automaattinen ohjaus energian säästämiseksi tai korkean laadun varmistamiseksi.
  • Eri lähteistä tulevan tiedon kerääminen yhteen, jolloin sen jakaminen on helpompaa ja poikkeamiin voidaan reagoida nopeammin.

Räätälöity ohjelmistokehitys

Pyrimme aina löytämään juuri sinun yrityksellesi parhaan ratkaisun, joka vastaa tarpeitanne ja tukee tavoitteitanne mahdollisimman hyvin. Voimme toteuttaa ratkaisun joko Trineria Industrial Platform -alustalla, räätälöidyllä ohjelmistokehityksellä tai näiden kahden yhdistelmällä.

Erityisosaamistamme on laitteiden (IoT, älykkäät koneet) ja järjestelmien (pilvipalvelut) integrointi. Integraatiot ovat keskeisessä roolissa tiedon tehokkaassa kulussa organisaation sisällä. 

  • Integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka nopeasti ja joustavasti järjestelmiin kertyvä data on liiketoiminnan hyödynnettävissä.
  • Ne liikuttavat dataa eri järjestelmien välillä automaattisesti, reaaliaikaisesti ja täsmällisesti. Parhaimman hyödyn saat silloin, kun data liikkuu järjestelmien välillä kaksisuuntaisesti. 
  • Integraatioiden etuja ovat vaivattomuus, reaaliaikaisuus, automaattisuus ja tarkkuus.

Meillä on kokemusta useista eri toimialoista, ja olemme asiakkaillemme usein täyden palvelun ohjelmistotalo. Tällöin vastaamme kaikesta – palvelinten ylläpidosta ohjelmistokehitykseen ja prosessien kehittämiseen.

Katso tästä asiakastarinat

Pienkehitys ja järjestelmien ylläpito

Haluatko, että järjestelmäsi pysyvät käytettävinä ja ajantasaisina?

Pienkehitys on pitkäjänteistä ja systemaattista jatkokehittämistä, millä hallinnoidaan tuotteen tai palvelun elinkaarta. Varsinaisen projektin jälkeen voidaan arvioida, onko pienkehitykselle mahdollinen tarve. Tällainen kehitys on jatkuvaa parantamista, kokeiluja ja käytettävyysselvityksiä.

Kehittämillemme järjestelmille tarjoamme myös palvelutasosopimusta (SLA). Siinä määritellään muun muassa vasteajat, joita asiakas voi odottaa, sekä miten suorituskykyä mitataan. SLA voi sisältää myös palvelun saatavuuden ja ajan palvelun saatavuuden palautumiseen huoltokatkojen jälkeen. Keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) ovat mittayksiköitä, jotka määrittävät sen, kuinka hyvin tiimi toimii sovittujen standardien mukaisesti. Kyseiset indikaattorit sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.