Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Trineria Oy

Yhteystiedot:

Valimotie 17-19, 00380 Helsinki

Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaassa

Y-tunnus: 2653695-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Trineria Oy
Valimotie 17-19
00380 Helsinki

+358 50 5760 803

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Trineria Oy/Leif Setälä
Valimotie 17-19
00380 Helsinki

+358 50 5760 803

2. Rekisteröidyt

Trineria Oy:n sähköpostilistalle liittyneet, koulutuksiin ja webinaareihin ilmoittautuneet sekä yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottaneet henkilöt.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

– Henkilötietoja käsitellään markkinointiviestinnän perusteella.
– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (lomakkeella kysytty lupa tietojen keräämiseen).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

– Trineria Oy:n viestintä- ja markkinointitarkoitukset sekä koulutuksista tiedottaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

– nimi
– sähköposti
– puhelinnumero
– yritys

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja rikotaan käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kyseessä on yksityinen tietolähde, henkilötietorekisteri, jota ylläpidetään yksityisessä pilvipalvelussa.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Trineria Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

– Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi

– Mikäli rekisteröity ei halua enää vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse, hän voi ilmoittaa siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä tai niihin merkitään yhteydenottokielto lopullisesti, ellei henkilö itse uudelleen ilmoita haluavansa vastaanottaa markkinointiviestintää.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Trineria Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Henkilötietoja saatetaan kuitenkin käsitellä myös ulkopuolisen Alphabet Inc. (Googlen pilvipalvelut) palveluntarjoajien järjestelmissä, jonka kulloinkin sovellettavan lain mukaisen käsittelyn kyseiset palveluntarjoajat varmistavat omissa tietosuojaselosteissaan.

Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

12. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. WordPress-verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.