Teollisuuden järjestelmätoimittaja

Ohjausjärjestelmällä säästöjä risteilyalusten polttoainekustannuksiin sekä energiankulutukseen

Älykkäällä järjestelmällä monitoroidaan, valvotaan ja ohjataan tuotannon yksiköiden, alueiden sekä laitteiden toimintaa.

Yritys suunnittelee ja toimittaa risteilyaluksille järjestelmäkokonaisuuksia. Järjestelmien suunnittelu perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja syvälliseen risteilyalusten tuntemukseen.
Suunnittelun keskiössä on toimivuus, tilankäyttö, energiankulutus, turvallisuus ja elinkaarikustannukset tehokkuuden maksimoimiseksi. Yritys sijaitsee lähellä omistajia ja telakoita, joilla on toimintaa Suomessa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja USA:ssa.

Asiakkaan haaste ja lähtötilanne

Risteilyaluksissa käyttövoiman ja ilmastoinnin lisäksi muut toimintaa ohjaavat laitteet ovat suuria energiankuluttajia. Säästöjä syntyy, kun pieniä, kullekin laitteelle tehtyjä säätötoimenpiteitä tehdään pidemmällä aikavälillä. Ihannetapauksessa ei ole liiallista laitteiden käyttöä, mutta todellisuudessa tätä on hyvin vaikea seurata kiireisissä olosuhteissa.

Asiakas tarvitsi mittarikomponentin silloiseen järjestelmään. Näkymät eivät olleet reaaliaikaisia ja lisäksi järjestelmästä koitui merkittäviä lisenssikustannuksia. Tarve oli älykkäälle järjestelmälle, joka mahdollistaisi myös aikatauluttamisen eri laitteille.

Haasteen ratkaiseminen

Tiiviissä yhteistyössä Trinerian kanssa kehitettiin integroitu toiminnan valvonta-, ohjaus- ja neuvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan säästää polttoaine- ja energiakustannuksissa. Tämä tapahtuu seuraamalla ja hallitsemalla energiankulutusta ja laitteiden tilaa niin koko laivan kuin yksittäisten laitteidenkin osalta. Järjestelmä kertoo, mihin energiaa kuluu ja auttaa käyttäjää seuraamaan ja parantamaan toimintaansa. ”Parhaan suorituskyvyn” päivä voidaan kirjata ja käyttää tavoitteena tuleville päiville.

Toimintoja ohjataan reaaliaikaisten tilanäyttöjen ja KPI-mittariston avulla. Järjestelmä tarjoaa myös kuormituslaskelmia tarveperusteisen ilmanvaihdon ohjaamiseen. Se voi tarvittaessa rajoittaa sähkökuormituksen käytettävissä oleville tasoille. Valinnaiset elintarvikevalvonnan hallintatoiminnot parantavat työvoiman ja toiminnan tehokkuutta, ja HACCP-tietojen kirjaus ja analysointi ovat paremman elintarviketurvallisuuden hallinnan perusta. Laitteiden käyttö- ja diagnostiikkatiedot tarjoavat työkalun kustannustehokkaaseen ylläpitoon.

Ratkaisussa PLC-laitteilta lähdettiin keräämään dataa kerran sekunnissa statistiikan muodostamiseksi. Lisäksi tehtiin webbikäyttöliittymä reaaliaikaisen tilan havainnoimiseksi, mitä voidaan seurata seinällä olevalta näytöltä. Yritys on itse ollut merkittävässä roolissa ohjelmiston kehityksessä, sillä heillä on niin testilaitteet kuin automaation ohjelmointikin.

Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti muun muassa datan keräämisen osalta. Kun laitetta tai laiteryhmää käytetään, syntyy statistinen malli laitteen käytöstä. Sen mukaan saadaan arvio, mihin aikaan laite on todennäköisemmin päällä. Tekoälytoiminto oppii viimeksi kuluneen kuukauden datasta ja muuttaa toimintaansa sen mukaan.

Käyttäjä saa sekä yleis- että yksityiskohtaisen katsauksen. Graafinen käyttöliittymä on helppo oppia. Napsauttamalla kohteita tai tuoteluetteloita käyttäjä näkee seuraavan tason tiedot.

Jokaista 24 tunnin jaksoa käytön osalta verrataan kyseisen päivän optimaaliseen profiiliin. Järjestelmä näyttää, miten todellinen energiankäyttö etenee ja kytkee laitteet automaattisesti päälle tai pois päältä. Työntekijöillä on kuitenkin täysi hallinta työhönsä käyttämien laitteiden osalta.

Asiakkaan saama hyöty

  • Asiakas on säilyttänyt asemansa alan markkinajohtajana nykyaikaisen järjestelmän avulla.
  • Yrityksen loppuasiakas hyötyy käyttökustannuksissa säästämällä tuotantolaitteiden energian kulutuksessa ja ohjaamalla laitteiden käyttöastetta.
  • Reaaliaikainen tieto on saatavilla tuotannon tilasta ja käytettävyydestä helpon käyttöliittymän kautta. Koneoppimisen hyödyt saadaan käyttöön jatkokehitystä varten.
  • Järjestelmä on yksi keino vähentää laivan päästöjä.

”Kyseessä on erittäin customoitu tuote, mikä vaatii ohjelmistokehittäjältä joustavuutta sekä vahvaa ja laaja-alaista osaamista. Trineria on ollut yhteistyökumppaninamme jo useiden vuosien ajan. He ymmärtävät meitä, toimialaa ja tarpeitamme erinomaisesti.”

 

 

 

Jaa:

Lisää asiakastarinoita