Tapaturva Oy

Tapaturva Laki -palvelun ohjelmistokehitys

Eräs Tapaturvan tarjoamista palveluista on Tapaturva Laki -palvelu, josta yritykset voivat tarkistaa voimassaolevat ja ajantasaiset omaan toimialaansa liittyvät säädökset.

Eräs Tapaturvan tarjoamista palveluista on Tapaturva Laki -palvelu, josta yritykset voivat tarkistaa voimassaolevat ja ajantasaiset omaan toimialaansa liittyvät säädökset. Palvelua varten rakennettu alkuperäinen ohjelmisto toimi tiettyyn pisteeseen saakka, muttei enää lopulta vastannut Tapaturvan tarpeisiin.

Meillä on Tapaturva Laki -palvelu, josta yritykset voivat tarkistaa voimassaolevat ja ajantasaiset omaan toimialaansa liittyvät säädökset. Palvelun alkuperäinen ohjelmisto oli hankala ja aikaavievä päivittää, emmekä pystyneet toimimaan sen kanssa toivotusti. Löysimme tiemme Trinerialle, kun aiempi palveluntarjoajamme jätti meidät yllättäen tyhjän päälle ja yksin ohjelmiston kanssa.

Ohjelmiston tilannetta ja Tapaturvan sen hetkisiä tarpeita lähdettiin kartoittamaan yhdessä. Vanhan ohjelmiston muutostöiden sijaan päätettiin kehittää kokonaan uusi ohjelmisto, jolloin voitiin varmistaa ratkaisun toimivuus nyt ja mahdolliset kehitystarpeet tulevaisuudessa.

Ohjelmiston uudistus oli rahanarvoinen päätös, vaikka se päätettiin lopulta koodata Trinerian kanssa alusta asti uudelleen. Näin pystyttiin luomaan puhdas pohja aiemman, monen koodarin kautta kulkeneen sekavan koodin tilalle. Nyt ohjelmiston käyttö ja ylläpito on helppoa ja sujuvaa, minkä lisäksi tulevaisuuden laajennusmahdollisuudet on huomioitu kattavasti.

Yhteistyö Trinerian kanssa sujui helposti: ketterä toimintatapa mahdollistaa sen, että asioihin reagoidaan nopeasti ja oma vakiokehittäjä tulee tutuksi. Näin vältytään väärinymmärryksiltä ja varmistetaan, että asiakas on aidosti perillä siitä, millaista ohjelmistoa hänelle rakennetaan ja miten.

Trinerian kanssa työskentely on ennen kaikkea helppoa: asiat käydään läpi ymmärrettävästi, sellaisin termein, että tavallinenkin ihminen ymmärtää, mitä koodauksella tavoitellaan ja mikä on kannattavaa. Työntekijät on helppo saada kiinni, ja asioihin reagoidaan nopeasti. Koska palvelu on henkilökohtaista ja yhteydenpito tapahtuu saman ihmisen kanssa, vältytään väärinymmäryksiltä ja säästetään aikaa. On mukava, kun asioista ei tarvitse vääntää, vaan hommat hoituvat aina sovitusti. Toiminnan helppous ja ihmisläheisyys ovatkin pääsyitä sille, miksi pidän yhteistyöstä Trinerian kanssa.

Juha Merjama, Tapaturva Oy

Tapaturvan missiona on vuodesta 2006 asti ollut suomalaisten yritysten työturvallisuuden parantaminen. Työturvallisuus merkitsee Tapaturvalle tiedon, taidon ja oikeanlaisen asenteen muodostamaa tapaa toimia kaikissa arjen tilanteissa. Tapaturva tarjoaa osaamistaan lakiasioissa, teoriatasolla sekä käytännön ratkaisuissa.

www.tapaturva.fi

Jaa:

Lisää asiakastarinoita