Rakennusalan tuotannonohjausjärjestelmällä huolehdit, että työmaillasi kaikki vaaditut asiat tulevat tehdyksi ajallaan ja sovitun prosessin mukaisesti. Käytä kertyvää tietopääomaa kilpailuetuna ja anna Elementsin huolehtia rutiininomaisista työtehtävistä.

Dokumenttipankista prosessiajatteluun

Trineria Elements korvaa käytössä olevan dokumenttipankin asiakkaan prosesseja tukevalla järjestelmällä. Tyypillisessä tilanteessa yritysten haasteena on tiedon pirstaloituneisuus ja käytön vaikeus, mikä tekee seurannasta, tiedon hakemisesta ja tiedon syöttämisestä työlästä. Dokumenttipankki -tyyppinen tietovarasto ei myöskään tue prosessiajattelua eikä toimi apuna prosessikeskeiseen työskentelyyn siirtymisessä.

Trineria Elements -tuoteperheellä työmaiden tieto kerätään asiakkaan oman prosessimallin pohjalta laadittuun rakenteeseen loogiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä ohjaa tekemistä ja tiedon syöttämistä oikeisiin paikkoihin helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ja järjestelmän kautta pidetyt palaverit keräävät automaattisesti kokousmuistiot ja muut vaaditut dokumentit prosessimallin sisään niille kuuluville paikoille. Järjestelmän sisältämä tehokas hakukone tekee tiedon hakemisesta helppoa eikä tarvittavia dokumentteja tarvitse etsiä useasta eri paikasta.

Elements-järjestelmän käyttöönotto säästää työmailla aikaa ja helpottaa työmaan etenemisen seurantaa. Keskitetty tallennuspaikka luo mahdollisuudet tiedon analysointiin ja ohjelmalliseen käsittelyyn, jonka lisäksi hyvä integroitavuus ja saatavilla olevat lisäelementit mahdollistavat järjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Trineria Elements

Trineria Elements on erilaisista yksittäisiä käyttötapauksia mahdollistavista elementeistä koostuva tuoteperhe jonka toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita integrointien helppouteen, käyttäjäkokemukseen ja mukauttamiseen.

Alla listattuna Elements-tuoteperheen ominaisuuksia, joita voidaan valita käyttöönotettavaksi asiakkaan tarpeista riippuen.

 • Yritys- ja henkilörekisteri
  • Helposti ylläpidettävä yritys- ja henkilörekisteri prosessimallien tueksi
  • Työmaalla pidettävien palaverien osallistujien kutsuminen rekisterin tietojen perusteella
  • Henkilöiden yhteystietojen automaattinen täyttö tehtäviin ja palaverimuistioihin
 • Sähköiset lomakkeet
  • Lomakepankki älykkäillä kentillä
  • Lomakepohjat ovat täysin muokattavissa asiakkaan toimesta
  • Valmiit palaverimuistiot prosessimalleihin varmistavat että tarvittavat asiat käydään automaattisesti läpi
  • Mahdollistavat työmailla syötetyn tiedon ohjelmallisen käsittelyn ja analysoinnin
 • Prosessimallin hallinta ja prosessien ajaminen
  • Muokattavat prosessimallit eri hanketyypeille
  • Prosessimallit toimivat pohjana työmaille sisältäen rakentamisen vaiheet, tehtäväryhmät, tehtävät ja niissä tarvittavat liitteet ja lomakkeet
 • Prosessin aikataulu ja tarkastusasiakirja
  • Helppokäyttöinen aikataulu editori työmaan tehtäville Gantt -kaavion muodossa
  • Työmaiden aikataulujen toteutuminen helposti nähtävillä värikoodauksilla
  • Tarkastusasiakirjan täyttö suoraan järjestelmään
 • Työmaapäiväkirja
  • Työmaapäiväkirjan täytölle oma näkymä järjestelmässä
  • Päiväkirjan kopiointi ja generointi uusille päiville automaattisesti
  • Kuittausten ja kommenttien pyyntö suoraan järjestelmästä
 • Valvojanäkymä
  • Työmaiden valvojille rajattu näkymä erikseen määriteltäviin tehtäviin sekä työmaapäiväkirjoihin
  • Valvojien kuittaus- ja kommentointimahdollisuus
  • Työmaapäiväkirjojen, lomakkeiden ja työmaan yhteystietoluetteloiden tulostus.
 • Mobiiliapplikaatio
  • TR -mittausten ja työturvallisuushavaintojen teko Android -puhelimilla.

Käyttöönottoprojekti

Tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan onnistumisen kannalta oleellista on hyvin suunniteltu ja johdettu käyttöönotto. Käyttöönotto edellyttää vahvaa sitoutumista molemmilta projektin osapuolilta ja määrätietoista muutosjohtamista sekä loppukäyttäjien koulutusta. Vastaamme projektin läpiviennistä ja varmistamme että jokainen vaihe toteutetaan niin, että järjestelmän käyttöönotto onnistuu ja siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tarjoamme myös konsultointia muutosjohtamiseen yhteistyökumppanimme kautta tarvittaessa.