Referenssit

 

 

 

Unikie Oy on suomalainen ohjelmistokehitystalo, joka kehittää vaativia ohjelmistoratkaisuja mm. autoteollisuuden, tietoliikenteen ja konepajateollisuuden tarpeisiin. Unikien tavoitteena on nousta kansainvälisten markkinoiden kärkeen keinonäköön liittyvien tuotteiden ja ratkaisujen kehityksessä sekä tarjota yhä parempia ratkaisuja itseohjautuvien ajoneuvojen kehitykseen.

 

Yhteistyö kahden ohjelmistotalon välillä lähti liikkeelle, kun Unikien oman talon ohjelmisto-osaamisen rinnalle tarvittiin projektikohtaisesti ajoittain lisäkäsiä. Yhteistyön aikana kasvanut luottamus toi Trinerian lopulta vakio-osaksi Unikien toimintaa.
 
”Olemme käyttäneet Trinerian palveluita täydentääksemme oman talomme resursseja aina tarpeen mukaan. Yhteistyön aikana välillemme kasvanut luottamus on tuonut Trinerian vakio-osaksi toimintaamme, ja hyödynnämme Trinerian osaamista projektien kaikissa vaiheissa aina määrittelystä koodaamiseen sekä käyttöönotosta ylläpitoon.”
 
Yhteistyön kannalta avainasemassa ovat olleet Trinerian korkea laatu ja tekemisen meininki. Pienen ohjelmistotalon monipuolisuus ja huippuosaaminen on yllättänyt positiivisesti kerta toisensa jälkeen.
 
”Trinerian laatuun voi aina luottaa. Yhteistyön aikana on tullut usein vastaan hetkiä, jolloin yllättyy kerta toisensa jälkeen positiivisesti siitä, kuinka laajan mittakaavan osaamista pienestä ohjelmistotalosta löytyy. Henkilömäärään nähden Trineriassa on taitoa toteuttaa erittäin monipuolisesti ohjelmistoprojekteja eri alustoilla ja tekniikoilla. Trineriaa voisikin luonnehtia ohjelmistokehityksen luottopelaajaksi, joka ei petä.”
 

– Tuomas Anttila, Unikie Oy

 

Varte- konserni on yksi Suomen suurimmista perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä.

Trinerian kehittämät, jatkojalostamat ja ylläpitämät ohjelmistot ovat keskeisessä osassa Varten jokapäiväistä toimintaa.

”Käytämme päivittäin useita eri ohjelmistoja, joiden kehityksestä, tuotannosta ja ylläpidosta Trineria vastaa. Osa ohjelmistoistamme on ollut olemassa jo ennen Trineriaa, osa on luotu yhdessä alusta saakka.”

Erityistä kiitosta yhteistyössä on saanut vastavuoroisuus, sillä yhdessä ideoimalla sekä tarpeiden ja tekniikan kohtaamisella saadaan aikaan paras lopputulos. Trinerian kanssa voidaan toimia ilman turhaa byrokratiaa tai välikäsiä, minkä ansiosta asiat etenevät ketterästi ja helposti.

”Minusta yksi parhaista puolista Trinerian kanssa työskentelyssä on se, että ideoita ja ajatuksia voidaan pallotella yhdessä. Toiminta on vastavuoroista, ja yleensä idearaakileesta kasvaa yhdessä kehittämällä paras lopputulos. On mukavaa, kun saa toimia aina saman tutun henkilön kanssa, ajatusmaailmat kohtaavat ja töitä tehdään tehokkaasti ilman turhaa säätöä.”

Yksi tärkeimmistä asioista silloin, kun yrityksellä on jo valmiina jonkinlaista ohjelmistopohjaa, on selvittää, voidaanko vanhaa ohjelmistoa jatkokehittää. Vanhojen ja uusien järjestelmien integrointi sekä yhdessä kehittämisen myötä optimoidut toimintaprosessit tehostavat yrityksen arkipäivää. 

”Olemme korjanneet Trinerian kanssa yhdessä vanhaa ja kehittäneet uutta. Uudet järjestelmät on onnistuttu integroimaan toimivasti vanhoihin, ja kokonaisuus toimii nyt mainiosti. Suurin hyöty yhteistyöstä on ollut se, että järjestelmät nopeuttavat tiedonkulkua ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksemme sisällä. Myös työturvallisuuden seuranta on parantunut ohjelmistojen kehittämisen myötä.”

– Hans Pasila, Varte Oy

 

Tapaturvan missiona on vuodesta 2006 asti ollut suomalaisten yritysten työturvallisuuden parantaminen. Työturvallisuus merkitsee Tapaturvalle tiedon, taidon ja oikeanlaisen asenteen muodostamaa tapaa toimia kaikissa arjen tilanteissa. Tapaturva tarjoaa osaamistaan lakiasioissa, teoriatasolla sekä käytännön ratkaisuissa.

Eräs Tapaturvan tarjoamista palveluista on Tapaturva Laki -palvelu, josta yritykset voivat tarkistaa voimassaolevat ja ajantasaiset omaan toimialaansa liittyvät säädökset. Palvelua varten rakennettu alkuperäinen ohjelmisto toimi tiettyyn pisteeseen saakka, muttei enää lopulta vastannut Tapaturvan tarpeisiin.
 
”Meillä on Tapaturva Laki -palvelu, josta yritykset voivat tarkistaa voimassaolevat ja ajantasaiset omaan toimialaansa liittyvät säädökset. Palvelun alkuperäinen ohjelmisto oli hankala ja aikaavievä päivittää, emmekä pystyneet toimimaan sen kanssa toivotusti. Löysimme tiemme Trinerialle, kun aiempi palveluntarjoajamme jätti meidät yllättäen tyhjän päälle ja yksin ohjelmiston kanssa.”
 
Ohjelmiston tilannetta ja Tapaturvan sen hetkisiä tarpeita lähdettiin kartoittamaan yhdessä. Vanhan ohjelmiston muutostöiden sijaan päätettiin kehittää kokonaan uusi ohjelmisto, jolloin voitiin varmistaa ratkaisun toimivuus nyt ja mahdolliset kehitystarpeet tulevaisuudessa.
 
”Ohjelmiston uudistus oli rahanarvoinen päätös, vaikka se päätettiin lopulta koodata Trinerian kanssa alusta asti uudelleen. Näin pystyttiin luomaan puhdas pohja aiemman, monen koodarin kautta kulkeneen sekavan koodin tilalle. Nyt ohjelmiston käyttö ja ylläpito on helppoa ja sujuvaa, minkä lisäksi tulevaisuuden laajennusmahdollisuudet on huomioitu kattavasti.”
 
Yhteistyö Trinerian kanssa sujui helposti: ketterä toimintatapa mahdollistaa sen, että asioihin reagoidaan nopeasti ja oma vakiokehittäjä tulee tutuksi. Näin vältytään väärinymmärryksiltä ja varmistetaan, että asiakas on aidosti perillä siitä, millaista ohjelmistoa hänelle rakennetaan ja miten.
 
”Trinerian kanssa työskentely on ennen kaikkea helppoa: asiat käydään läpi ymmärrettävästi, sellaisin termein, että tavallinenkin ihminen ymmärtää, mitä koodauksella tavoitellaan ja mikä on kannattavaa. Työntekijät on helppo saada kiinni, ja asioihin reagoidaan nopeasti. Koska palvelu on henkilökohtaista ja yhteydenpito tapahtuu saman ihmisen kanssa, vältytään väärinymmäryksiltä ja säästetään aikaa. On mukava, kun asioista ei tarvitse vääntää, vaan hommat hoituvat aina sovitusti. Toiminnan helppous ja ihmisläheisyys ovatkin pääsyitä sille, miksi pidän yhteistyöstä Trinerian kanssa.”
 
– Juha Merjama, Tapaturva Oy