Tietoa Trineriasta

Arvoilla ohjattua
ohjelmistokehitystä

Trineria koostuu intohimoisesti teknologiaan suhtautuvista ohjelmistokehittäjistä, joilta löytyy taito ja halu niin isojen kuin pienienkin sovellusten suunnittelulle.

Trineria yrityksenä

Joustava ohjelmistotalo

Trineria on teollisen internetin ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistotalo. Yhdistämme koneita ja laitteita sekä näiden kokonaisuuksia digitalisaation avulla. Tietoon ja sen optimointiin räätälöidyt ohjelmistot ovat erikoisalaamme.

Tuotamme arvoa asiakkaillemme Cleantech-pohjaisten palvelujen avulla. Autamme hyödyntämään olemassa olevia resursseja tehokkaammin ja puhtaammin. Molemminpuolisen menestyksen kulmakivinä ovat pitkäaikaiset ja aidot asiakaskumppanuudet.

Yrityksemme toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

 • Rohkeusanalysoimme omaa työtämme kriittisesti ja tartumme haasteisiin määrätietoisesti.
 • Rehellisyys pelaamme avoimin kortein ja puutumme välittömästi poikkeamiin.
 • Rentoususkomme, että luottava ja rento työskentelykulttuuri johtaa parhaaseen lopputulokseen.

Missiomme:

 • Digitalisaation avulla yhdistämme koneita ja laitteita edistämään kestävämpää tulevaisuutta.

Visiomme:

 • Teollisuuden halutuin ja osaavin IIoT-kumppani
 
Missä menestymme: alueet, joilla haluamme olla edelläkävijöitä:
 • Yhdistämme fyysisiä koneita ja laitteita digitalisaation avulla
 • Uudet, asiakkaalle arvoa luovat Cleantech-pohjaiset palvelut
 • Tietoon ja sen optimointiin räätälöidyt ohjelmistot ja teollinen internet
Strategiset tavoitteet:
 • Kiinnostava työnantaja
 • Erinomainen asiakaskokemus ja proaktiivinen tapa toimia
 • Kestävän kehityksen edelläkävijä tiedon hyödyntämisessä/Cleantech-ratkaisut
 • Merkitykselliset, kestävää kehitystä tukevat projektit
Miten menestymme eli keinot, joilla sen varmistamme:
 • Osallistuvat ja osaavat ihmiset
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen koneiden, laitteiden sekä näiden kokonaisuuksien hallinnassa
 • Pitkäaikaiset ja aidot asiakaskumppanuudet
 • Jatkuva oppiminen ja kehitys

 

”Trinerian tavoitteena on auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä vähentämään resurssien kulutusta ja pienentämään ympäristöhaittoja. Haluamme räätälöityjen ohjelmistojen ja teollisten internet-ratkaisujen avulla auttaa hyödyntämään olemassa olevia resursseja tehokkaammin ja puhtaammin. Tarjoamme asiakkaillemme tiedon keräämiseen, analysointiin, mittaamiseen ja sen hyödyntämiseen pohjautuvia digitaalisia cleantech-ratkaisuja.
Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja ja uudistuva kumppani, jolla on uskolliset ja pitkäaikaiset asiakkaat. Lisäksi tavoitteemme on olla kestävän kehityksen edelläkävijä digitaalisissa ratkaisuissa. Kohdemarkkina on ensisijaisesti Suomi mutta myös koko pohjoinen Eurooppa ja alueet, joissa tunnustetaan kestävän kehityksen prioriteetit.”
Leif Setälä, CEO, Trineria Oy
Henkilöstö

Trinerian tekijät

Miten voisimme palvella?

Ota yhteyttä niin jutellaan

Roolimme projektissasi voi olla täyden palvelun ohjelmistotuotanto suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon, hetkellinen konsultointi – tai jotain siltä väliltä. Ota yhteyttä niin jutellaan!

   +358 50 5760 803