Tietoa Trineriasta

Trineria koostuu intohimoisesti teknologiaan suhtautuvista ohjelmistokehittäjistä, joilta löytyy taito ja halu niin isojen kuin pienienkin sovellusten suunnittelulle, toteutukselle tai modernisoinnille.

Ota yhteyttä!

Yritys

Trineria on käytettäviin järjestelmiin erikoistunut ohjelmistotalo. Keskitymme erityisesti täysin kustomoitujen järjestelmien prototyyppeihin ja toteutukseen sekä vanhojen järjestelmien osittaiseen tai täydelliseen modernisointiin.

Työtämme ohjaavat vahvasti teknisen velan minimointi ja käyttäjäkeskeisyys. Näiden periaatteiden avulla luomme järjestelmiä jotka palvelevat niin käyttäjiä kuin kehittäjiäkin.

Arvot

Yrityksemme toimintaa ohjaavia arvoja ovat

  • Rohkeus: Analysoimme omaa työtämme kriittisesti ja tartumme haasteisiin määrätietoisesti.
  • Rehellisyys: Pelaamme avoimin kortein ja puutumme välittömästi poikkeamiin.
  • Rentous: Uskomme, että luottava ja rento työskentelykulttuuri johtaa parhaaseen lopputulokseen.