ideapaja

Mihin Ideapaja on tarkoitettu?

Trinerian ideapaja on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat aloittaa hankkeensa matalammalla kynnyksellä kuin varsinaisissa järjestelmäkehitysprojekteissa. Töitä tehdään noin kahden viikon ajan ja lopputuloksena asiakkaan visiosta syntyy valmis tuote tai prototyyppi jota voidaan tarvittaessa jatkokehittää.

 

Mitkä ovat Ideapajan hyödyt

Antamalla meidän auttaa yritystäsi ohjelmisto- ja digihankkeessasi, yrityksesi resurssit voidaan pitää omalla ydinosaamisalueellaan. Matalan aloituskynnyksen Ideapajalla yrityksesi pystyy reagoimaan joustavasti uusiin tarpeisiin koskien työn automatisointia tai tiedon hyödyntämistä ja analysointia.

 

Mitä Ideapajassa tehdään?

Ratkaistaan yksi hyvin määritelty ongelma

Onko säännöllisissä, rutiininomaisissa töissä pullonkauloja tai solmukohtia? Ideapajassa käymme kanssasi läpi ongelmakohdat ja selvitämme mahdollisuudet niiden korjaamiseen. Oikein kohdistettu ohjelmistoautomaatio pudottaa manuaalisen työn määrää merkittävästi.

Koeponnistetaan täysin uutta ideaa

Onko sinulla idea ohjelmistolle, puhelinapplikaatiolle tai nettipalvelulle ja haluat kokeilla sen toteuttamista? Ideapajassa toteutamme tuotteen perusominaisuuksia esittelevän prototyypin.

Selvitetään mahdollisuudet

Haluaisitko selvittää miten ohjelmistot voisivat tehostaa toimintaasi tai luoda uutta liiketoimintaa yrityksellesi? Ei haittaa vaikka et olisi vielä varma tarpeestasi, selvitämme sen mielellämme kanssasi!

Ideapajan aikajana

Ideapajassa töitä tehdään noin kahden viikon aikana suuntaa antavasti seuraavanlaisilla askelmerkeillä:

 

Mitä olemme tehneet?

 

Web App mobiilisovelluksen tilalle

Ongelma

Asiakkaalla oli järjestelmänsä osana Android-sovellus, joka sisältyi maksulliseen palveluun. Sovellus haluttiin toimivaksi myös Applen iOS-laitteilla. Yhtenä ongelmakohtana oli Applen sovelluskaupan säännöt, joiden mukaan sovelluksen käyttömaksuja ei saa kerätä sovelluskaupan ulkopuolelta vaan rahaliikenteen tulisi kulkea sovelluskaupan läpi. Asiaan ei tiedusteluista huolimatta saatu täyttä varmuutta, joten ehdotimme vaihtoehtoista tapaa toteutukselle.

Ratkaisu

Web App -tekniikalla saadaan loppukäyttäjän näkökulmasta lähes identtinen käyttökokemus App Store:sta ja Google Play:sta ladattaviin mobiilisovelluksiin verrattuna. Otimme selvää tekniikkaan liittyvistä parhaista käytännöistä ja toteutimme näitä tietoja käyttäen uuden sovelluksen, joka hyödynsi edelliselle Android-versiolle luotua web-rajapintaa ja sisälsi samat toiminnallisuudet ja logiikan kuin vanhakin sovellus.

Lopputulos

Asiakkaalle saatiin noin kahdessa viikossa mobiiliapplikaation ensimmäinen versio kokeiltavaksi. Sovelluskauppojen sääntöviidakoiden ohittaminen vähensi työmäärää sekä meiltä että asiakkaalta. Lisäksi sama sovellusversio toimii suoraan kaikilla yleisimmillä mobiilialustoilla. Loppukäyttäjän näkökulmasta sovelluksen asennus tapahtuu hieman eri tavalla kuin sovelluskauppojen kautta, mutta prosessi on heillekin selkeä ja vaivaton.

Luovutusaineiston keräysskripti

Ongelma

Rakennusalan asiakkaan täytyy kerätä projektin tilaajalle luovutusaineisto joka sisältää suuren määrän erilaisia dokumentteja ja niiden liitteitä. Aineisto on valmiina asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmässä mutta tallennettuna useaan eri paikkaan ja järjestelmässä on myös paljon materiaalia joka ei luovutusaineistoon kuulu. Aineiston kerääminen on aikaa vievää käsityötä jossa on myös riskinä jonkin materiaalin unohtuminen lopullisesta aineistosta.

Ratkaisu

Luovutusaineistoon kuuluvaa materiaalia analysoitiin ja huomattiin että aineistoon kuuluvat materiaalit pystyttiin ohjelmallisesti tunnistamaan. Kehitimme erillisen ohjelman joka tunnistaa olemassa olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä aineistoon kuuluvat dokumentit, kerää ne yhteen ja laatii niistä tarvittavat tulosteet. Tämän jälkeen ohjelma luo koko aineistosta yhden tiedoston jonka asiakas voi ladata yhdellä klikkauksella suoraan toiminnanohjausjärjestelmästään.

Lopputulos

Luovutusaineiston keräämiseen käytetty manuaalinen työ saatiin eliminoitua kokonaan jolloin aikaa vapautuu tuottavampiin töihin. Samalla voitiin varmistaa että inhimillisestä virheestä johtuvaa materiaalin puuttumista ei pääse enää tapahtumaan.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!