Alustariippumattomuus tuo useita etuja asiakkaille sekä tekijöille

Alustariippumattomuus mahdollistaa parhaan työkalun valinnan sekä riskien paremman hallinnan.

Yhteen tuotteeseen tai alustaratkaisuun sitoutuminen ei meille ole koskaan ollut vaihtoehto. Sen sijaan olemme pyrkineet rohkeasti valitsemaan tulevaisuuden eri teknologioita ensin testiin ja sitä kautta käyttöön. Toimintaamme ohjaa oikean työkalun valitseminen oikeaan paikkaan ilman tietyn tuotteen tai alustan rajaavaa vaikutusta. Kun käyttää markkinoilla olevia eri palveluntuottajia, ei myöskään joudu riippuvaiseksi yhdestä tuotteesta tai alustasta.

Yrityksen olisi hyvä miettiä, haluaako se ostaa tuotetta vai ratkaisua. Kun ostetaan ratkaisu, silloin se kootaan parhaista tarjolla olevista komponenteista. Erityisesti suurten yritysten kalliit järjestelmät ovat kankeita. On helpompi lyödä rahat tiskiin ja ostaa vain tietty tuote. Silloin saatetaan keskittyä lähinnä siihen, että saadaan järjestelmät käyntiin – mutta tuleeko se tehtyä järkevästi ja palveleeko se oikeasti tarvetta, onkin jo toinen juttu. Toki, jos halutaan nopeasti prototyyppi ideasta tai jostakin liiketoiminnan osasta, kannattaa käyttää mahdollisimman paljon valmiita tuotteita. Joidenkin organisaatioiden kohdalla tämä voi olla toimiva ratkaisu, mihin vaikuttaa sen hetkinen tilanne ja tarve; esimerkiksi jos järjestelmä ei ole kriittinen ja sen tuoma hyöty ei ole kovin suuri.

Uusien teknologioiden testaamisesta esimerkkinä Trineria alkoi testata Go(lang)-kieltä jo sisäisissä projekteissa useita vuosia sitten. Nyt siitä on vuosien varrella kerääntynyt vankkaa kokemusta eri asiakasprojektien kautta. Tänä päivänä Go-osaaminen alkaa olla todella kysyttyä.

Toimivin ratkaisu yleensä alustariippumattomuuden kautta

Alustariippumattomuus ja sen budjetti korreloivat keskenään. Kun sovelluskehitystä lähdetään työstämään perusteista lähtien, saattaa se näkyä toki myös jonkin verran korkeampina kehityskustannuksina. Vaikka itse kehitystyö kustantaisi enemmän, voidaan säästöjä puolestaan saavuttaa esimerkiksi ohjelman paremmalla toiminnallisuudella tai pienempinä ylläpito- ja palvelinsalikustannuksina. Toimittajalta vaaditaan myös enemmän laaja-alaista osaamista eri ohjelmointikielistä, pilvipalveluista ja sovelluskehyksistä.

On yrityksiä, jotka tekevät päätöksen toimia ison palveluntarjoajan ohjelmistotalona, jolloin keskitytään ainoastaan valitun palveluntarjoajan teknologioihin ja tarjoamiin palveluihin. Jos asiakkaalla on käytössä vain tietyt tuotteet, päätyy tämä helposti valitsemaan yhteistyökumppaniksi tahon, joka on erikoistunut samoihin tuotteisiin. Vaarana on, että hakataan niin sanotusti vasaralla ruuveja, jos jokin ei toimi pelkästään valituilla tuotteilla. Tässä tapauksessa ei muita työkaluja ole käytössä, mikä puolestaan rajoittaa itse tekemistä. Yritys ei välttämättä edes tiedä, että ongelman voisi hoitaa jollain muulla tavoin, jos kiinteästä työkalupakista ei ratkaisua löydy.

Tärkeintä olisi tunnistaa toimivat osaset nykyiseltä palveluntarjoajalta ja käyttää muiden tarjoajien palveluita tai räätälöityä ohjelmistoa soveltuvin osin. Tästä hyvänä esimerkkinä on yksi asiakkaamme, jonka toiminta on Finanssivalvonnan alaista. Valvonnan kautta tulee paljon vaatimuksia, kuten esimerkiksi pahimpaan mahdolliseen varautuminen. Asiakkaamme järjestelmiä rakennettaessa on päädytty siihen, että pyritään välttämään riippuvuutta tietystä toimittajasta. Siksi heidän pilvipalvelunsa voidaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla siirtää toisen palveluntarjoajan konesaliin.

Alustariippumattomuus pienentää riskejä yllättävissä tilanteissa

Sen lisäksi, että alustariippumattomuus mahdollistaa parhaan työkalun valinnan eri tilanteissa, pienentää se myös riskejä. Mitä jos kaikki on rakennettu pilvessä tietyn palveluntarjoajan tuotteiden päälle ja tämä päättääkin tuplata hintansa? Siirtyminen kilpailijan palvelinsaliin on todennäköisesti hidasta ja melko kallista, kun järjestelmiä ei ole rakennettu avoimien standardien päälle. Rautapuolella sen sijaan näkyy Ukrainan sodan ja Covidin takia suuria toimitusvaikeuksia. Jos on riippuvainen yhden tehtaan valmistamasta tuotteesta, asettaa se mm. kriisitilanteissa ostajan heikkoon asemaan.

Trineria pystyy tarjoamaan palveluitaan ja osaamistaan laajalle asiakaskunnalle. Voimme tehdä kehitystä Azureen siinä missä AWS:ään tai mihin tahansa, missä palvelimet ovat tarjolla. Menemme asiakkaan ehdoilla hyödyntäen mahdollisimman paljon asiakkaan olemassa olevia järjestelmiä. Asiakas ei aina itse edes välttämättä tiedosta varsinaista ongelmaa, ja siksi tehtävämme on antaa tarkoin harkittu näkemys tilanteen korjaamiseksi. Yksi arvoistamme onkin rehellisyys ja ehdotamme aina mielestämme parasta vaihtoehtoa, vaikka se tarkoittaisi meille vähemmän työtunteja ja tuloja. Myös tulevaisuuden ennakointi on tärkeää, eikä vain sen hetkisen haasteen ratkaiseminen. Haluamme ennen kaikkea tehdä asiat järkevästi.

Järkevä ja joustava tekeminen auttaa motivoimaan myös omaa henkilöstöä, mikä näkyy asiakkaille osaavana ja innostuneena tiiminä. Henkilökuntamme oppii uutta koko ajan, mikä seikka on monelle sovelluskehittäjälle myös yksi tärkeimmistä työssä viihtymisen motivaattoreista.

 

Blogin kirjoittaja on CTO Jussi Mikkonen, joka toimii ohjelmistokehityksen vetäjänä Trinerialla.

 

 

Jaa:

Lisää artikkeleita