ISO 9001:2015 -sertifikaatti Trinerialle

Trineria Oy:n uusi laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset.

Trineria Oy:n uusi laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Kiwa Inspectan myöntämä laatusertifikaatti luovutettiin Trinerialle huhtikuussa.

Olemme rakentaneet vuosien 2021 – 2023 aikana uuden ISO 9001:2015 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Päivitys on nyt viety loppuun ja järjestelmä on otettu käyttöön. Jatkuva parantaminen on laadunhallintajärjestelmän perusperiaate ja pyrimmekin jatkuvaan toimintamme parantamiseen mm. panostamalla prosessiemme kehittämiseen. Haluamme varmistaa hyvän laadun nyt ja jatkossa.

Sertifiointiprosessi aloitettiin keväällä 2021, kun johto osallistui ”ISO 9001 -vaatimukset selkokielellä” -koulutukseen. Koulutuksessa käytiin lävitse käytännönläheisesti standardin tarkoitus, periaatteet, vaatimukset ja dokumentointi sekä kuinka ne tulisi soveltaa käytäntöön.

”Varsinainen työ lähti liikkeelle suunnitelmien mukaan vuoden 2021 lopulla. Aloitimme perusrakenteiden työstämisestä sekä toimintaohjeiden ja muun dokumentaation laatimisesta. Samaan aikaan kehitimme omaa prosessiamme. Teimme, kehitimme ja dokumentoimme omaa tekemistämme. Sisäisessä auditoinnissa löytyi taas lisää kehittämiskohteita”, kertoo Trinerian CEO Leif Setälä.

Ulkopuolinen näkemys on tärkeää kehityksen kannalta

Matkan varrella oivalsimme, kuinka hyödyllistä oli todellakin keskittyä miettimään asioita perin pohjin. Pelkkä miettiminen ei kuitenkaan riitä, vaan tulee seurata, että suunnitelmat viedään oikeasti myös eteenpäin. Johdolta vaaditaan kykyä katsoa niin yritykseen sisälle kuin uloskin päin. Tärkeää on, että mallit toimivat myös käytännössä eikä vain paperilla.

Ulkopuolinen näkemys on tärkeää. Omalle toiminnalle tulee helposti sokeaksi, jolloin ei välttämättä osaa enää tunnistaa mahdollisia kehityskohteita tai puutteita. Kasvavana yrityksenä on oleellista kehittää prosesseja etupainotteisesti, jotta toimintatapoja ei tarvitse miettiä kiireellä myöhemmin.

Prosesseja ei tule kehittää vain yksittäisissä siiloissa eikä jättää pelkästään mietinnän tasolle. Jos kehitettyjä ajatuksia ei viedä käytäntöön, onnistutaan ainoastaan tuhlaamaan ihmisten aikaa. Auditoinnissa ulkopuolinen taho tarkastelee ja toteaa, että prosessit on paitsi mietitty, myös viety käytäntöön.

Laatujärjestelmän rakentamisen yhteydessä yritys joutuu pakostakin keskustelemaan ja käymään läpi prosesseja ja toimintamalleja, jolloin asiat on helpompi nähdä yhteisesti ja samojen kuvausten kautta. Tämä helpottaa kehittämistä ja sitouttaa. Laatujärjestelmä tuo selkeyttä toimintaan ja varmistaa tasaisen laadun.

Setälä kertoo, että Trinerialla on nyt realistinen kuva nykytilanteesta, kun kaikki oleelliset asiat ovat mietittynä. Lopputuloksena asiakkaamme hyötyvät siitä, että tekeminen on laadukasta emmekä pysähdy paikoillemme ja että kehittymistä tapahtuu jatkuvasti.

 

 

 

 

 

Jaa:

Lisää artikkeleita