IteWikin haastattelussa Leif Setälä

IteWikin juttusarja esittelee ohjelmistoalan yrityksiä ja ihmisiä niiden takana. Räätälöityjä teollisen Internetin ohjelmistoja kehittävä Trineria tavoittelee 40-60 % vuotuista kasvua.

Trineria toteuttaa asiakkailleen räätälöityjä teollisen internetin ohjelmistoja ja kehittää omaa ohjelmistotuotettaan

Olen taustaltani ohjelmistokehittäjä, mikä varmasti vaikuttaa siihen, kuinka lähestyn liiketoiminnan haasteita tiedon hyödyntämisen ja teknologian mahdollisuuksien kautta. Työtehtäväni koostuvat pääasiassa perinteisten toimitusjohtajan tehtävien lisäksi tuoteomistajuudesta, projektien hallinnasta ja käytännön ohjelmistokehityksestä. Olen usein mukana ideoimassa konkreettisia ratkaisuehdotuksia asiakkaillemme ja koenkin tärkeäksi ylläpitää osaamistani käytännön ongelmanratkaisussa.
 
Autamme asiakkaitamme keräämään tietoa laitteista, mittareista ja antureista. Mahdollistamme tätä kautta tiedon käytön päätöksenteossa, analysoinnissa ja vastavuoroisesti laitteiden ohjauksessa.
Trinerian tavoitteena on hallittu kasvu ja tätä kautta suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tänä vuonna panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja pyrimme tätäkin kautta pääsemään kiinni laajempiin kokonaisuuksiin.
 

Haluamme olla viemässä alaa eteenpäin – digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtäminen kuuluu kaikille

Yrityskulttuurimme on ihmisläheinen ja reilu: arvomme ovat rehellisyys, rohkeus ja rentous. Tästä esimerkkinä meillä on itseohjautuva tiimikulttuuri. Kaikki ovat johto mukaan lukien halukkaita jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa. Meillä on melko matala organisaatio, jossa tiimeillä on paljon autonomiaa. Keskustelukulttuurissa alleviivataan sitä, että kaikista asioista voidaan aina puhua ja asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Ongelmatilanteissa ei etsitä syyllisiä vaan ratkaisuja.
 
Tulevaisuudessa haluamme myös panostaa alan tutkimukseen ja olla osaltamme viemässä alaa eteenpäin. Numeraalisesti tavoittelemme 40-60 % vuotuista kasvua kannattavasti seuraavat vuodet. Kansainvälistyminenkin on tavoitteenamme lähitulevaisuudessa.
 
Digitalisaation ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen on mielestäni välttämätöntä kaikille. Se tulee vielä enemmän integroitumaan jokapäiväiseen toimintaan kaikilla toimialoilla. Tässä kehityksessä on mielenkiintoista olla mukana. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan näiden tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseen.

Jaa:

Lisää artikkeleita