Puhtaissa ja energiatehokkaissa tuotteissa ja palveluissa kärkenä vastuullisuus ja entistä enemmän myös taloudelliset motiivit

Suuret muutokset tapahtuvat hitaasti ja vaativat vielä useita teknologisia innovaatioita. Asiaan voidaan tosin vaikuttaa paljon myös optimoimalla nykyisiä palveluita ja infrastruktuuria.

Viime viikolla kävin tutustumassa Vaasan EnergyWeek-tapahtumaan ja aiempaa vahvemmin esillä olivat nimenomaan energian säästämiseen ja vihreämmän energian tuottamiseen keskittyvät ratkaisut – ja hyvä niin. Resurssien järkevämmälle käytölle on paitsi vastuullisia, myös jatkuvasti suurempia taloudellisia motiiveja. Jatkuva energian ja päästöoikeuksien hinnan nousu ja esimerkiksi Ukrainan sodan vastakeinona tehdyt pakotteet energian tuontiin pakottavat yritykset miettimään entistä enemmän sitä, miten omista tuotteista ja palveluista saataisiin mahdollisimman puhtaita ja energiatehokkaita.

Julkisessa keskustelussa ovat useimmiten esillä erittäin isot kokonaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuva energia, power-to-x, hiilidioksidin talteenotto ja liikenteen vähentäminen. Suuret muutokset tapahtuvat hitaasti ja vaativat vielä useita teknologisia innovaatioita, mutta asiaan voidaan vaikuttaa paljon myös optimoimalla nykyisiä palveluita ja infrastruktuuria.

Jo pienet muutokset tuotantoketjun eri vaiheessa tuovat selkeitä säästöjä ja päästövähennyksiä

Minkä tahansa kokonaisuuden, esimerkiksi tuotantolaitoksen, päästöjen tai kulutuksen alentamiseksi täytyy ensin ymmärtää nykytila. Tulee selvittää mihin, milloin ja miten paljon resursseja kuluu ja minkälaisia päästöjä siitä syntyy. Tämä tieto saadaan helpoiten erilaisilla digitalisoiduilla mittareilla ja antureilla, joista tieto saadaan käsiteltäväksi. Kun tiedosta on saatu analysoitua kulutuksen ja päästöjen ongelmakohdat, voidaan laitteiden toimintaa säätää tarvittaessa automaattisesti ja saavuttaa merkittäviä säästöjä ja päästövähennyksiä.

Fyysisten laitteiden toimittajilta osataan jo vaatia yhdistettävyyttä pilvipalveluihin ja muihin laitteisiin. Laitetoimittajien tulisikin pystyä toimittamaan tuotteensa joko laitteiden hallintaan laaditun ohjelmiston kanssa tai vähintään asianmukaisilla rajapinnoilla tuettuna. Tuotantolaitosten tai muiden laajempien kokonaisuuksien rakentajilta puolestaan vaaditaan, että kokonaisuus on tarkassa seurannassa ja automaattisesti ohjattavissa tietojärjestelmien avulla.

Trineria tarjoaa palveluitaan sekä laitteiden toimittajille että niiden käyttäjille. Tavoitteemme onkin olla kestävän kehityksen edelläkävijä digitaalisissa ratkaisuissa. Keskiössä on, miten kokonaisuus saadaan toimimaan puhtaasti ja resurssitehokkaasti. Cleantech-pohjaiset digitaaliset ratkaisut tuovat arvoa asiakkaille, luonto kiittää ja palveluntarjoaja voi seistä ylpeänä työnsä takana. Kun resurssien kulutus ja päästöt otetaan huomioon jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa, voidaan pienilläkin muutoksilla vaikuttaa kokonaisuuteen. Pienistä puroista syntyy suuri joki ja globaalien ongelmien ratkaisemista ei voida jättää pelkästään suurten megatrendien harteille.

Leif Setälä, CEO

 

 

Jaa:

Lisää artikkeleita